موسسه ماه مهر

۲۸ آذر ۱۳۹۷
files_education_statue[00d33eb14336a57f4856a9764b6e81c8].jpg
دوره فشرده مجسمه سازی
شاخه: مجسمه سازی

این کلاس دوره آمادگی ( پیش نیاز ) کلاسهای استاد تناولی است . نخستین جلسه با حضور ایشان آغاز شده ونکات کلیدی را برای هنر جویانشان شرح خواهند داد . سپس تکنیک ها تقریبا در طول دو ماه توسط سرکار خانم پاد( دستیار استاد) آموزش داده می شوند و پس از اتمام آموزش مقدماتی در آخرین جلسه، استاد ، مجسمه های هنر جویان را مورد ارزیابی قرار داده ونقاط ضعف و قدرت کار را برایشان روشن می کنند.

مهمترین مرحله ساخت یک مجسمه ، انتخاب مسیر درست و چگونگی اجرای آن است که در این کلاس به آن پرداخته می‌شود.

نام و نام خانوادگی * :
ایمیل *:
تلفن *:
تلفن همراه *:
توضيحات :
کد تصویری* :
کد تصویری را وارد نمائید
در صورت ناخوانا بودن روی تصویر کلیک کنید