موسسه ماه مهر

۲۸ آذر ۱۳۹۷
files_education_808320images[00d33eb14336a57f4856a9764b6e81c8].jpg
دوره یک ساله مجسمه سازی
شاخه: مجسمه سازی

دوره یکساله مجسمه سازی زیر نظر  هنرمندان مجسمه ساز کشور  شامل نرگس حریریان ، ریما اسلام مسلک و کامبیز صبری  برگزار می شود.

تاریخ عمومی حجم  (کامبیز صبری)

1- دست ساخته های بدوی در دوران پیش از تاریخ

2-  مجسمه های تمدن های باستانی تا آغاز قرون وسطی

3-  مجسمه های قرون وسطی تا پایان قرن هجدهم

4- مجسمه های قرن نوزدهم تا دوران کنونی

هدف از برگزاری این دوره آشنایی با آثار حجمی، مجسمه ها و مجسمه سازانی است که در دوران مختلف زمانی، از هنگام پیش از تاریخ تاکنون در شکل گیری تاریخ مجسمه سازی نقش داشته اند. این دوره با ارائه تصاویر و فیلمهای مربوطه بهمراه توضیحات شکل میگیرد و هنرجویان با آشنایی و مقایسه این آثار علاوه بر درک چگونگی برخورد هنرمندان دوران مختلف با این مقوله، برای ورود به کلاس تجزیه و تحلیل آثار مجسمه سازی آماده میشوند و در ادامه با پشتوانه این آگاهی ها، ایده ها و دورنمای موثرتر و سازنده تری را برای راه هنری خود در نظر میگیرند.  

مبانی حجم  ( نرگس حریریان)

 هدف از برگزاری این دوره آشنائی هنرجویان با عناصر پایه از قبیل نقطه، خط، سطح، حجم، بافت، رنگ و نور است که در فضای سه-بعدی تجسم می­یابند. تمرین­های کلاس به دو شکل طراحی و ساخت احجام کوچک با مواد مختلف برای توسعه ذهن و توان تجسم هنرجو انجام می­شود.

حجم عمومی  (ریما اسلام مسلک)

در این دوره بررسی عمومی حجم با استفاده از احجام اولیه، سطوح و خطوط در فضا بدون در نظر گرفتن موضوع انجام می­شود. توجه به استعدادهای ذاتی احجام اولیه، ترکیب­بندی، فضا و رنگ از مهم­ترین مباحث این دوره است.

حجم تخصصی (ریما اسلام مسلک - کامبیز صبری)

در این دوره طراحی ایده و روند شکل­گیری حجم از ایده تا اجرا با نگاهی معاصر انجام می­شود. این روند با توجه به موضوعات و مفاهیم مختلف شکل می گیرد.

نقش برجسته (ریما اسلام مسلک)

در این دوره پس از آشنایی با مباحث پایه در نقش برجسته، طراحی و ساخت نقوش برجسته ابتدا طبیعت گرایانه و سپس بر اساس موضوعات ذهنی هنرجویان انجام می شود.

تجزیه و تحلیل آثار مجسمه 

امروزه جایگاه احجام سه بعدی و مجسمه، با شیوه های متنوع ارایه آنها، در رویکردهای مختلف هنری کاملا ً مشهود است.نگریستن به مجسمه مستلزم شناخت تحولات فراوانیست که در طول دوران، میان هنرمند، شرایط و آنچه می ساخته صورت گرفته است.

این برنامه نگاهی تحلیلی برعقاید و روشهای هنرمندان مجسمه ساز از ابتدایی ترین دوران تاکنون دارد. مقدمه ای بر ارکان تجزیه و تحلیل مجسمه و مجسمه ساز و سپس نمایش فیلم هایی ازافراد جریان ساز در این حیطه توام با نقد و گفتگو در مورد آنها، شالودۀ اصلی این کلاس را تشکیل می دهد.
نام و نام خانوادگی * :
ایمیل *:
تلفن *:
تلفن همراه *:
توضيحات :
کد تصویری* :
کد تصویری را وارد نمائید
در صورت ناخوانا بودن روی تصویر کلیک کنید