موسسه ماه مهر

۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۳
کارگاه نقاشی آبرنگ
شاخه: نقاشی
استاد: مظلومی پور سیاوش
استاد مظلومی پور سیاوش  اجرای شیوه های مختلف و مرسوم آبرنگ با مراجعه به مثالهایی از آبرنگ کاران ایرانی و اروپایی به همراه ایجاد کارگاههای آموزشی در بین دوره با توجه به نیاز عمومی کلاس.

نام و نام خانوادگی * :
ایمیل *:
تلفن *:
تلفن همراه *:
توضيحات * :
کد تصویری* :
کد تصویری را وارد نمائید
در صورت ناخوانا بودن روی تصویر کلیک کنید