موسسه ماه مهر

۰۱ اسفند ۱۳۹۷
files_education_843470images[00d33eb14336a57f4856a9764b6e81c8].jpg
کارگاه نورپردازی
شاخه: عکاسی
استاد: غفوری محمد

شناخت نور و کنترل آن یکی از مباحث بسیار مهم در عکاسی است،که علاوه بر جنبه های فنی دارای ابعادی زیباشناختی نیز می باشد.

هنرجویان در این کارگاه ضمن آشنا شدن با تجهیزات یک استودیو و طرز کار با آنها مباحث مربوط به اشکال گوناگون نورپردازی را به صورت عملی می آموزند.


10 جلسه 3 ساعتهنام و نام خانوادگی * :
ایمیل *:
تلفن *:
تلفن همراه *:
توضيحات :
کد تصویری* :
کد تصویری را وارد نمائید
در صورت ناخوانا بودن روی تصویر کلیک کنید