موسسه ماه مهر

۰۱ اسفند ۱۳۹۷
files_education_maier1[00d33eb14336a57f4856a9764b6e81c8].jpg
عکاسی پرتره
شاخه: عکاسی
استاد: غفوری محمد

آموزش اشکال مختلف پرتره کلاسیک و بررسی رویکردهای نوین عکاسی پرتره.
نام و نام خانوادگی * :
ایمیل *:
تلفن *:
تلفن همراه *:
توضيحات :
کد تصویری* :
کد تصویری را وارد نمائید
در صورت ناخوانا بودن روی تصویر کلیک کنید