موسسه ماه مهر

۰۱ اسفند ۱۳۹۷
files_education_07_231109[00d33eb14336a57f4856a9764b6e81c8].jpg
کارگاه نقد عکس
شاخه: عکاسی
استاد: سوری حمید

در جهت درک بهتر چیستی نقد عکس و تجربه آن، این کارگاه طی 10 جلسه‌ی سه ساعته برگزار شده و تقریبا به دو بخش تقسیم می‌شود:

بخش اول کارگاه به مسایل نظری – عملی نقد عکس خواهد پرداخت:

ـ مروری بر مفاهیم پایه‌ای نقد هنری و نقد عکس
ـ مروری بر عناصری از عکس که در نقد باید به آن توجه کرد
ـ تشریح فرآیند نقد و تجربه عملی هر مرحله با آثاری از عکس‌های شرکت کنندگان
ـ رفتن به یک نمایشگاه ونقد آن
ـ مروری بر انواع نقد

دربخش دیگر کارگاه، آثار عکاسی شرکت‌کنندگان مورد نقد قرار خواهد گرفت.

مخاطبان این کارگاه، هم عکاسانی هستند که می‌خواهند در جهت درک و ارزشیابی بهتر از عکس گام بردارند،و هم آنانی که می‌خواهند نقد عکس بنویسند و مهمتر از همه هنردوستانی که در پی چگونگی درک عکس‌اند.
نام و نام خانوادگی * :
ایمیل *:
تلفن *:
تلفن همراه *:
توضيحات :
کد تصویری* :
کد تصویری را وارد نمائید
در صورت ناخوانا بودن روی تصویر کلیک کنید