موسسه ماه مهر

۳۰ تير ۱۳۹۷
files_education_image-12[00d33eb14336a57f4856a9764b6e81c8].jpg
دیدن در عکاسی
شاخه: عکاسی
استاد: کسرائیان نصرت الله

عکس همه جا هست، عکاسها جز پیدا کردن و ثبت آن، کار دیگری نمی کنند. در واقع تفاوت یک عکاس و یک غیر عکاس هم چیزی جز این نیست. یک صخره را همه می بینند، اما فقط عکاسها متوجه می شوند که آن صخره عکس می شود یا نه. چگونه می توان چنین چیزی را دریافت؟! اگر همدیگر را دیدیم در این باره صحبت خواهیم کرد.نام و نام خانوادگی * :
ایمیل *:
تلفن *:
تلفن همراه *:
توضيحات :
کد تصویری* :
کد تصویری را وارد نمائید
در صورت ناخوانا بودن روی تصویر کلیک کنید