files_education_color[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].jpg

کارگاه رنگ

این کارگاه نقاشی و طراحی از فیگور زنده و ارتباط با طبیعت،به هدف کمک به هنرجویان برای شناخت و یافتن خود، با ریتم زیر برگزار می شود:1-پنج جلسه اول ( استفاده از مدل زنده) برای درک رنگ، بافت، ریتم، ترکیب بندی.2- پنج جلسه دوم (بدون استفاده از مدل زنده و یا ذهنی) درک زبان تصویری، بافت، رنگ، ترکیب بندی با استفاده از کلاژ و ترکیب مواد. وسایل لازم:1- رنگهای سفید، اکر، زرد کادمیوم، نارنجی ... ادامه

files_education_monsterisland_detail1[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].jpg

طراحی – نقاشی مدرن

در این کلاس برای افرادی که تحصیلات آکادمیک در این رشته دارند،  راهنمایی مختص ایشان در نظر گرفته می شود. و برای افرادی که فقط پایه های طراحی را گذرانده اند برنامه های مقدماتی ورود به عرصه کارهای کاملتر، به صورت رنگ و ابزار محدود و چگونگی رسیدن به بیان شخصی خواهد بود. این دوره به ویژگی های فردی برای درک فضا، بیان و ساختار که منجر به جرقه های ذهنی هنرجو بشود تاکید فراوان دارد. و نیز ... ادامه

files_education_mazlomi[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].jpg

کارگاه نقاشی آبرنگ

استاد مظلومی پور سیاوش  اجرای شیوه های مختلف و مرسوم آبرنگ با مراجعه به مثالهایی از آبرنگ کاران ایرانی و اروپایی به همراه ایجاد کارگاههای آموزشی در بین دوره با توجه به نیاز عمومی کلاس. ادامه

files_education_image-3[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].jpg

کارگاه نقاشی

نام استاد : مسلمیان- نصرت اله آموزش در کارگاه نقاشی شامل تجزیه و تحلیل نشانه های بصری، سازماندهی فضای نوین با گرایش حاکمیت ذهن، کاربرد ماده و توهم ماده در جهت گسترش فضای بصری(کلاژ)، نقد و بررسی آثار هنرجویان در کارگاه است. کلاس در روزهای پنج شنبه در دو ساعت 9 تا 13 و 14 تا 18 برگزار می شود. ادامه