موسسه ماه مهر

۰۴ بهمن ۱۳۹۸
files_staticPages_510244Bofeh-2[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].jpgfiles_staticPages_555742Bofeh-3[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].jpgfiles_staticPages_237532Bofeh-4[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].jpgfiles_staticPages_Bofeh-1[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].jpgfiles_staticPages_829839Bofeh-5[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].jpg

بوفه ماه مهر


بوفه ماه مهر

files_staticPages_Bofeh-6[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].jpg
 بوفه ماه مهر ، فضایی است که افزون بر در اختیار نهادن محیطی آرام برای گپ و گفت های هنرمندان و هنرجویان ماه مهر ، محل اجرا و نمایش برخی رخ دادهای هنری نیز هست . این بوفه در محوطه حیاط ماه مهر قرار دارد و از طرحی مشابه کلبه های چوبی جنگلی و همچنین طراحی ویزه فضای سبز برخوردار است. در بوفه ماه مهر، نمایشگاه های متعددی برگزار می شود که کارکرد آن را از یک بوفه به یک کافه - نگارخانه اعتلا می دهد ، همچنین از فضای این بوفه برای برپایی نشست های متعدد هنری و میزگرد های بحث و گفت و گو در خصوص آثار و نحله های رایج هنر کشور استفاده می شود.