موسسه ماه مهر

۰۴ بهمن ۱۳۹۸

عکس و دیدنِ عکس

files_bookShop_242415Screen_Shot_2019-04-11_at_3.23.44_AM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png

عکس و دیدنِ عکس
عکس به ما چه می‌دهد، 
ما از عکس چه می‌گیریم
نویسنده: یوریک کریم مسیحی
نشر: بیدگل
کتابفروشی ماه مهر
از مقدمه‌ی کتاب:
از سالی پیش از انقلاب تا سال‌ها پس از آن، هنری که بیش از دیگر هنرها رشد کرد و قوام یافت و تناور شد، و نسل نویی از هنرمندانش را پرورش داد، عکاسی بود.
عکاسی نخست از رهگذر پاگیری و پیروزی انقلاب تولدی نو و اهمیتی تازه یافت، و دو سال پس از آن، با آغاز جنگ بزرگی که بر سر مردم ما آوار شد، این عکاسی بود که برنده بود، و سرعت بالندگی و آفرینندگی‌اش شتابی چنان یافت که گویی تجربه‌ی ده ساله را در یک سال و پختگی صد ساله را در ده سال کسب کرد.