موسسه ماه مهر

۰۴ بهمن ۱۳۹۸

آن‌چنان که بودیم

files_bookShop_567943Screen_Shot_2019-04-11_at_3.14.25_AM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png

"پیشنهاد کتاب" 
آن‌چنان که بودیم  
لیلی گلستان 
تا آن‌جا که حافظه‌ام یاری می‌کند اولین نوشته‌ام در مطبوعات، جوابیه‌ای بود به اوریانا فالاچی که برای مصاحبه با شاه به ایران آمده بود. 
متاسفانه پیدایش نکردم، پس در این کتاب نیامد. اما از همان وقت یک کیسه نایلونی داشتم که هر آن‌چه را در مورد کتاب‌هایم و بعد گالری‌ام و یا نوشته‌ای از خودم در مطبوعات آمده بود، می‌بریدم و در کیسه می‌انداختم. یک کیسه شد دو کیسه و بعد سه کیسه و در نهایت پنج کیسه پر از بریده‌هایی جراید. بعد از سال‌ها رفتم سراغ کیسه‌ها. یک به یک را گشودم و از میان نوشته‌ها، انتخاب کردم. در میان این گزیده‌ها چندتاش برایم عزیزتراند...