موسسه ماه مهر

۰۲ بهمن ۱۳۹۸

هنر در گذر زمان هلن گاردنر

files_bookShop_585819Screen_Shot_2019-02-24_at_4.19.23_PM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png

فرد کلاینر
هنر در گذر زمان هلن گاردنر
تاریخ فشرده ی هنر جهان
ترجمه‌ی مصطفی اسلامیه، احمدرضا تقاء، هلیا دارابی،عبدالله کوثری، محمود متحد، فیروزه مهاجر، مهران مهاجر، محمد نبوی
نشر آگه