موسسه ماه مهر

۳۰ دى ۱۳۹۸

هنر معاصر ایران: دیدگاههایی نوین

files_bookShop_648002securedownload[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].jpg
مشخصات : نوشته: دکتر حمید کشمیرشکن

زبان: انگلیسی

ناشر: ساکی بوکز (Saqi Books)

ISBN: 9780863567216

352 صفحه، 375 تصویر رنگی، چاپ چهار رنگ، جلد نفیس گالینگور

اندازه: 30 x 24 سانتیمتر

در مقدمه ناشر در باره کتاب چنین آمده است:

«هنرمندان ایرانی در حال خلق کردن شماری از تفکر برانگیزانه ترین و اندیشمندانه ترین آثار هنری جهان امروز ما را بوده اند. هنر ایرانی در قرون بیستم و بیست و یکم با پیچیدگی، نوآوری و اندیشه ورزی، بینشی تازه را از فرهنگ و جامعه ای اریه می دهد که بسیار در غرب مورد بدفهمی قرار گرفته است.

در این بررسیِ جامع و نوین، حمید کشمیر شکن پویایی موجود در هنرمندان ایرانی و مواجهه ایشان با گذشته فرهنگی و نیز مسایلی چون معاصریت و خصوصیات فرهنگی را مورد توجه قرار می دهد. او ادعا می کند که سده بیستم، به طور مشخص، دوره ای شاخص در هنر و فرهنگ ایرانی را ثبت کرد. در این دوره بود که میراث سنت و مدرنیسم مورد بررسی انتقادی قرار گرفته و روابط و دلمشغولی های هنری خود را به شکلی تفکیک ناپذیر با روابط ایدیولوژیک ظاهر کردند؛ روابطی که تا امروز نیز تداوم یافته است.»

نوشته هایی در باره کتاب توسط صاحبنظران بین المللی:

دکتر ونیشا پورتر (کیورتور هنر معاصر خاورمیانه، موزه بریتانیا)

« این اثر استادانه محصول پژوهشی عمیق است که با فصاحت غنای شگفت آور هنر مدرن و معاصر ایران را نشان می دهد. کشمیرشکن به شکلی روش مند روایتی جذاب، نموداری از توسعه گرایش های هنری، همراه با برجسته ساختن هنرمندان، جریان ها و مباحث کلیدی را بنا می کند و ما را به هنر امروز ایران که هنری بسیار متعهد است رهنمون می شود.»

پروفسور جیمز الن (دانشگاه آکسفورد)

«حمید کشمیرشکن کتابی بسیار جذاب، پرمعنی و برانگیزاننده اندیشه نوشته است که این اجازه را به ما می دهد تا برای اولین بار تاریخ هنر ایرانی را در طی 150 سال گذشته ردیابی کنیم و آنچه را در هنر امروز ایران حال وقوع است نیز درک کنیم.»

پروفسور حمید دباشی (دانشگاه کلمبیا)

«هنر معاصر ایران: دیدگاههایی نوین کتابی الهام بخش است که مشابه آن را نمی توان یافت و یا نمونه ای بهتر از آن را سراغ گرفت. دکتر کشمیرشکن که استادی خبره همراه با دانشی دایره المعارفی از موضوع خود است، به عنوان مورخ توانای هنر معاصر ایران پدیدار گشته است.»