موسسه ماه مهر

۳۰ دى ۱۳۹۸

در میان سایه و نور: هنر و هنرمند معاصر ایرانی

files_bookShop_coverfinal[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].jpg
مشخصات : کتاب «در میان سـایه و نـور» که به بررسی هنر و هنرمندان معاصر ایران می پردازد، قصد دارد تا آثار هنرمندان و تفسیر آنها از فرهنگ ایران معاصر را مورد بررسی قرار دهد و چگونگی مشارکت اندیشه‌ای آنها در معیارهای اجتماعی و زیبایی‌شناسی ایران را تحلیل کند.
این کتاب شامل 15 مقاله علمی همراه با 350 تصویر رنگی از آثار هنرمندان ایرانی، در 235 صفحه تمام رنگی با جلد گالینگور به چاپ رسیده است.
فصل نخست کتاب با عنوان «نظرگاه‌هایی درباره هنر و هنرمند معاصر در ایران» در برگیرنده مقالاتی از حمید کشمیرشکن، ادوارد لوسی، مهدی حسینی، حمید سوری، فریار جواهریان، اولریخ مارزولف است.
فصل دوم کتاب نیز به موضوع «هنر ایرانی در مهاجرت» می‌پردازد و در فصل پایانی کتاب مقوله «هنر و انقلاب» با مطالبی از پیتر چلکوسکی و عبدالمجید حسینی‌راد بررسی شده است.

طبیعت توسعه گرای هنر معاصر ایران، بخصوص در سالهای اخیر، و اشتیاق برای مشارکت در هنر معاصر جهانی یکی از ممیزه های اصلی این هنر است. این کتاب قصد دارد تا آثار هنرمندان و تفسیر آنها از فرهنگ ایران معاصر رامورد بررسی قرار داده و چگونگی مشارکت اندیشه ای آنها در معیارهای اجتماعی و زیبایی شناسی ایران را تحلیلنماید. در ضمن به تجزیه و تحلیل این بپردازد که چگونه هنرمندان معاصر ایرانی با فرهنگ اجتماعی خود مشارکتمی نمایند. این اهداف از طریق بررسی تولیدات هنری، گرایش ها و رویدادها و با روشن نمودن معانی بافتاری آنها درایران معاصر به تحقق می پیوندد.

با بررسی ابعاد گوناگون و گاه متضاد این هنر در قالب فصول و بخشها، این کتاب منبع مهمی را برای دانشجویان ومحققان و همچنین دیگر خوانندگان هنر معاصر ایرانی و به طورکلی برای کسانی که به تاریخ هنر و مطالعات فرهنگیو هنری و فرهنگ بصری غیر غربی علاقه منداند فراهم می آورد.