موسسه ماه مهر

۰۴ اسفند ۱۳۹۸
files_artist_Screen_Shot_2019-04-27_at_7.02.26_PM[00d33eb14336a57f4856a9764b6e81c8].png

مازیار خلیقی

مدرس و عکاس صنعتی ، تبلیغاتی و معماری. 

شروع فعالیت حرفه از سال 1385  

موسس آتلیه رستاک،فارسی،ویونا – اصفهان  

موسس،مدیر هنری و عکاس کانون آگهی و تبلیغات تندیس – اصفهان 

مدرس دانشگاه و آموزشگاه - اصفهان 

  سوابق تحصیلی 

• کارشناسی ارشد عکاسی، دانشگاه  هنر: سوره، 1396- 

• کارشناسی مهندسی کشاورزی-علوم دامی، مهندسی کشاورزی-علوم باغبانی، دانشگاه: خوراسگان، 1385-1391 

  نمایشگاه ها 

• نمایشگاه گروهی عکاسی 

موسسه : گالری دانشگاه هنر سوره – تهران 

تاریخ : 1397 

• نمایشگاه گروهی عکاسی 

موسسه : گالری سیتی سنتر - اصفهان 

تاریخ : 1397 

• نمایشگاه گروهی عکاسی اساتید و هنرجوهای آموزشگاه دانش پژوهان 

موسسه : گالری سیتی سنتر - اصفهان 

تاریخ : 1397 

• نمایشگاه گروهی عکاسی 

موسسه : گالری B&W - تفلیس 

تاریخ : 1397 

• نمایشگاه گروهی عکاسی 

موسسه : دانشگاه Penn state آمریکا  

تاریخ : 1397 

• نمایشگاه گروهی 10 روز با عکاسان 

موسسه : خانه هنرمندان ایران-تهران 

تاریخ : 1396 

• نمایشگاه گروهی عکاسی تبلیغاتی مفهومی 

موسسه : مرداد-مشهد 

تاریخ : 1395 

• نمایشگاه گروهی عکاسی تبلیغاتی مفهومی 

موسسه : مرداد-تهران 

تاریخ : 1395 

• نمایشگاه گروهی عکاسی و نقاشی اسکارلت 

موسسه : آپادانا-اصفهان

تاریخ : 1393