موسسه ماه مهر

۰۷ اسفند ۱۳۹۸
files_artist_Screen_Shot_2019-01-20_at_12.20.56_PM[00d33eb14336a57f4856a9764b6e81c8].png

الهه معتمد

 کارشناسی ارشد پژوهش هنر/ دانشکده هنرهای زیبا/ دانشگاه تهران 
کارشناسی مجسمه‌سازی/ دانشکده هنرهای زیبا/ دانشگاه تهران 
سابقه تدریس در دانشگاه‌های هنر، الزهرا و سوره 
عضو انجمن هنرمندان مجسمه‌ساز ایران  
شرکت در بیش از 10 نمایشگاه گروهی مجسمه و نقاشی 
برگزیده بخش هنر و معماری در پنجمین و یازدهمین دوره جشنواره جوان خوارزمی 
تحت حمایت بنیاد ملی نخبگان از سال