موسسه ماه مهر

۰۱ آذر ۱۳۹۸
files_artist_Screen_Shot_2018-12-05_at_2.09.41_PM[00d33eb14336a57f4856a9764b6e81c8].png

امیر نصری

بیوگرافی
امیر نصری متولد ٢٢ فروردین ١٣٥٨ است . در دانشگاه ،  فلسفه غرب خوانده و فارغ التحصیل مقطع دکتری فلسفه‌ی هنر است .  هم اکنون دانشیار فلسفه‌ی هنر دانشگاه علامه طباطبایی است . از او تاکنون پانزده کتاب تالیف و ترجمه منتشر شده است. از این میان می‌توان به کتاب های حکمت شمایل های مسیحی ، تصویر و کلمه : دیدگاه‌هایی به شمایل‌شناسی ، مسئله تقصیر و در آمدی بر فلسفه هانس بلومنبرگ ، مبانی هنر مسیحی ، بازنمایی و صدق و ...اشاره کرد. جدیدترین کتاب تالیفی وی اتاق زجر نام دارد که سال آینده منتشر خواهد شد.  
حوزه اصلی مطالعاتی و تدریس امیر نصری ، نظریه تصویر است و در این زمینه ١٨ مقاله پژوهشی منتشر کرده است. او استاد مدعو دانشگاه هنر تهران است و هدایت پروژه های تحقیقاتی متعددی را در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی بر عهده داشته است.