موسسه ماه مهر

۰۴ اسفند ۱۳۹۸
files_artist_shahin_sahrifi[00d33eb14336a57f4856a9764b6e81c8].jpg

شریفی امیرشاهین


تحصیلات:
کارشناسی طراحی پارچه و لباس
کارشناسی ارشد مهندسی تکنولوژی نساجی (پوشاک)

سوابق تدریس: 
دانشگاه هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد از سال 1388 تاکنون
دانشکده هنر معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب از سال 1392 تاکنون
مجتمع فنی تهران دفتر مرکزی سعادت آباد از سال 1392 تا 1394
دانشکده هنر و معماری دانشگاه علم و فرهنگ واحد شهرک غرب از سال 1392 تاکنون
دانشکده هنر دانشگاه الزهرا از سال 1393 تاکنون

سوابق کاری و پژوهشی:
طراح شرکت نساج رایانه پرداز ( طراحی بافت پارچه) از سال 1385
دبیر بخش طراحی پارچه و لباس و خبرنگار مجله نساجی موفق از سال 1388 تاکنون
عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات نساجی (حصان) از سال 1391 تاکنون
مدیر روابط عمومی مجموعه کارخانجات گروه نیک بسپار از سال 1392 تاکنون
عکاس روزنامه ایران سال 92
استاد راهنما و مشاوره چندین پایان نامه کارشناسی از سال 1391
چاپ چند مقاله در مجلات مختلف داخلی با محوریت نرم افزارهای طراحی لباس و طراحی پارچه