موسسه ماه مهر

۰۴ اسفند ۱۳۹۸
files_artist_معصومه_مظفری[00d33eb14336a57f4856a9764b6e81c8].jpg

سودابه مظفری

 متولد 1343 تهران

· کارشناسی ارشد- میراث فرهنگی 1391

· کارشناسی طراحی و چاپ پارچه دانشگاه الزهرا 1373

· دیپلم گرافیک از هنرستان تجسمی دختران 1360

مدرس دانشگاه

تدریس

· طراحی و چاپ پارچه- دانشگاه علم و فرهنگ 1389-1376

· طراحی و چاپ پارچه- دانشگاه شریعتی 1378-1377

· کاربرد مواد در پارچه- دانشگاه علمی کاربردی جیر و چرم 1392-1391

نمایشگاه

· نمایشگاه چاپ دستی روی ابریشم- مزون صفورا 1391

· شرکت در نمایشگاه Intertex Millano ایتالیا 1390

· نمایشگاه چاپ دستی روی ابریشم و لباس مزون مادت 1390

· نمایشگاه طراحی و چاپ پارچه گالری سیلک 1386

· نمایشگاه گروهی دکوراسیون داخلی- نگارخانه بنفشه 1382

· نمایشگاه گروهی- گالری طراحان آزاد 1378

· نمایشگاه طراحی پارچه- نگارخانه برگ 1377

· نمایشگاه طراحی پارچه- گالری طراحان آزاد 1376

· نمایشگاه طراحی پارچه- نگارخانه برگ 1375

· شرکت در نمایشگاه بین المللی منسوجات 1373

· نمایشگاه طراحی پارچه- نگارخانه برگ 1373