موسسه ماه مهر

۱۸ آذر ۱۳۹۸
files_artist_20120825231157gb-Portrait[00d33eb14336a57f4856a9764b6e81c8].jpg

صادقیان محسن

متولد ۱۳۴۸ ,یزد

۱۳۷۷ کارشناسی ارشد نقاشی، دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی، تهران مرکزی

 ۱۳۷۴ کارشناسی نقاشی، دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی، تهران مرکزی

۱۳۷۰ دیپلم گرافیک، هنرستان هنرهای تجسمی استان یزد

تدریس طراحی از ۱۳۷۵ تا کنون در دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد تهران و یزد ، دانشگاه هنر یزد

نمایشگاه‌های انفرادی نقاشی :

۱۳۷۹ نمایشگاه انفرادی، گالری برگ،تهران

۱۳۷۸ نمایشگاه انفرادی، گالری برگ،تهران

۱۳۷۶ نمایشگاه انفرادی، گالری آریا،تهران

نمایشگاه های گروهی نقاشی:

1384 شرکت در نمایشگاه هنر معنوی، فرهنگسرای نیاوران ، تهران

1382 شرکت در نمایشگاه گروهی، گالری مارلیک، یزد

۱۳۸۲ شرکت در نمایشگاه گروهی، خانه هنرمندان ایران ،تهران

۱۳۸۱ شرکت درنمایشگاه گروهی کانون هنرمندان روسیه،مسکو

۱۳۷۴ شرکت در نمایشگاه گروهی، گالری برگ، تهران

۱۳۷۳ شرکت در نمایشگاه گروهی، اتریش

۱۳۷۲ شرکت در هشتمین دو سالانه نقاشی، موزه هنرهای معاصر ،تهران

1001.jpg 1002.jpg 1003.jpg 1004.jpg