موسسه ماه مهر

۰۷ اسفند ۱۳۹۸
files_artist_ghafori[00d33eb14336a57f4856a9764b6e81c8].png

غفوری محمد

متولد 1336
کارشناسی عکاسی از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران و کارشناسی ارشد عکاسی از دانشگاه هنر
مدرس عکاسی در دانشگاه هنر، دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1369 تا کنون.