موسسه ماه مهر

۱۸ آذر ۱۳۹۸
files_artist_moslemian[00d33eb14336a57f4856a9764b6e81c8].png

مسلمیان نصرت الله


متولد 1332 سلماس

کارشناسی ارشد دانشکده هنرهای زیبا

استاد هنر دانشکده هنر 

23 نمایشگاه گروهی داخلی و خارجی

17 نمایشگاه انفرادی

برنده جایزه اول اولین نمایشگاه نقاشی بین المللی جهان اسلام

برنده جایزه اول اولین نمایشگاه نقاشی و مجسمه سازی بین المللی پکن در کشور چین 

شرکت در نمایشگاه هنر معاصر ایران در ارمنستان .