موسسه ماه مهر

۱۸ آذر ۱۳۹۸
files_artist_nasiri[00d33eb14336a57f4856a9764b6e81c8].png

نصیر علی


متولد 1330 تهران
  • کارشناسی ارشد در رشته نقاشی ازدانشگاه آلمان
  • مدرس دانشگاه آلمان
  • برگزاری نمایشگاههای متعدد در آلمان ، ژاپن ،سوئد و ایران