موسسه ماه مهر

۰۷ اسفند ۱۳۹۸
files_artist_alimoradansari[00d33eb14336a57f4856a9764b6e81c8].png

عناصری علی مراد

متولد 1359 تهران
دکترای جامعه‌شناسی

کارشناس ارشد جامعه شناسی ( رتبه اول ).

کارشناس ارشد انسان شناسی.

کارشناس ارشد پژوهش هنر. دانشگاه هنر (فارغ التحصیل با بالاترین معدل).

کارشناس گرافیک. دانشگاه تهران، هنرهای زیبا (فارغ التحصیل با بالاترین معدل).


 سابقه ی هنری: روزنامه نگاری و تصویرگری مطبوعاتی در روزنامه ی آفتابگردان و مجله ی سروش نوجوان. شرکت در مسابقات و نمایشگاه های گروهی و انفرادی. 

سابقه ی تدریس: دانشگاه آزاد (طراحی، مبانی هنرهای تجسمی، تصویرسازی، هندسه ی نقوش، تاریخ هنر، رایانه). موسسه ی ماه مهر (تاریک خانه ی دیجیتال). آموزش هنر به کودکان دبستانی و پیش دبستانی.